"...Analizując moje osobiste doświadczenia w ponad 50-cio letnim propagowaniu jazzu i biorąc pod uwagę nieomal rewolucyjne nowatorstwo muzyki zespołu Warszawa Kyiv Express, porównuję Ich koncert z rewolucyjnym nowatorstwem pierwszych (ponad 50 lat temu !) koncertów Sekstetu Komedy.

Z tym zastrzeżeniem, że muzyka opisywanego zespołu polsko ukraińskiego jest łatwiejsza w odbiorze przez obecnych słuchaczy niż przed laty muzyka Krzysztofa Komedy ."

Adam Ferch

Warszawa, 26.X.2009r.