BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:312. Error 9: Invalid character
Daniel Wyszogrodzki - ZWIERCIAD?O 2011 09 PDF 
zwierciadlo okladka

WARSZAWA KYIV EXPRESS Huculski Blues ViViSound

Po??czone si?y m?odych muzyków z Polski i z Ukrainy. Wi?kszo?? partii solowych wykonuje tr?bacz i puzonista „Cat” Donskoj, muzyk dynamiczny i nieprzewidywalny. Dzielnie sekunduje mu wszechstronny saksofonista Mariusz Koz?owski. Muzyka tego zespo?u ??czy klasyczny jazz polskiej szko?y z huculsk? egzotyk? i kozackim fasonem. Szalone podzia?y rytmiczne przywodz? na my?l s?ynne „Pi?tawki” czy „Siódmawki” Zbigniewa Namys?owskiego (którego prze?omowy album „Winobranie” wydaje si? tu g?ówn? inspiracj?). Ciekawe tylko, ?e utwór zawieraj?cy najwi?cej orientalizmu nosi tytu?… „Ta?ce Mokotowskie”! Wspaniale gra na kontrabasie – do?wiadczony ju? – Pawe? Pa?ta. Ale cich? gwiazd? tych nagra? pozostaje lider formacji, pianista Piotr Karol Sawicki, ??cz?cy skandynawsk? oszcz?dno?? z czysto s?owia?skim liryzmem.

Daniel Wyszogrodzki

 

Menu Portali Spo?eczno?ciowych

youtubefbtwittermyspacelastfmbc