BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:312. Error 9: Invalid character
Recenzja p?yty Huculski Blues na blogu W Tonacji Lidii PDF 

W?a?nie si? ukaza?a recenzja naszej p?yty na blogu Lidii Al-Azab

"Czerwony Pas , za pasem bro? i topór co b?yszczy z dala,
weso?a my?l, swobodna d?o? to strój , to ?ycie górala

Dla Hucu?a nie ma ?ycia jak na Po?oninie, 
gdy go losy w do?y rzuc? wnet z t?sknoty ginie
Tam szum Prutu Czeremoszu Hucu?om przygrywa,
a ochocza ko?omyjka do ta?ca porywa"

Ostatni tydzie? rozkoszowa?am si? muzyk? pe?n? niesamowitych po??cze?. Delikatna mieszanina jazzu ze s?owia?skim folklorem nadaje p?ycie charakter etno-jazzu. "Huculski Blues" to subtelna podró? po Europie ?rodkowej i Wschodniej. Jako ?e muzyka zespo?u jest nietuzinkowa i przyprawi?aby o dreszcze samego Edgara Allana Poe, to jest ona ca?kiem skoczna, nadaj?ca si? do ta?ca i zabawy, ale i robi?ca za t?o, w wieczornych rozmowach przy winie.

 

Najwi?kszym atutem p?yty Huculski Blues jest ?wie?o??, któr? muzycy z zespo?u Warszawa kyiv express wnosz? na polsk? scen? jazzow?.
W ukrai?skiej muzyce folkowej, mo?emy dopatrze? si? jak najbardziej t?sknoty. T?sknoty za ojczyzn?. Mo?e dlatego ta muzyka jest taka pi?kna, mo?e dlatego jest nam-Polakom tak bliska...
Elegancko wydany album, rozpoczyna utwór "Taniec Scytów" , który wci?ga nas w energiczny wir rytmów z ukrai?skich stepów. Porywaj?ca tr?bka "Cata",  zostaje po chwili okie?znana przez fortepian Sawickiego, który delikatnie nas wycisza.
Album posiada wiele zaskakuj?cych i ciekawych aran?acji. P?yta nie wci?ga nas od razu. Dopiero, gdy g??biej zapoznajemy si? z wielobarwnym brzmieniem, odkrywamy ukryt? mi?dzy jazzowymi improwizacjami, a rozta?czonymi ukrai?skimi rytmami, wytworn? muzyk?, której po pierwszym wys?uchaniu p?yty nie dostrzeg?am.
Mister F- drugi utwór to po??czenie subtelno?ci Chopina i charakternego saksofonu, który góruje w wi?kszo?ci nagra?.
Muzycy nie powstrzymali si? te? od umieszczenia na p?ycie niezwykle ujmuj?co-lirycznego utworu, jakim jest "Warszawa Wschodnia". Saksofon w utworze odgrywa niezwykle wa?n? rol?, stwarza on klimat, który powoli wsi?ka w nasze ukryte pragnienia do smakowania oryginalno?ci i ekspresji.
Pi?t? na li?cie piosenk? jest stara ko?ysanka"Oj Tam Czumak" , zaczynaj?ca si? od leniwie wype?zaj?cego, g??bokiego i ci??kiego d?wi?ku tr?bki. Doskonale nastrojowy fortepian wci?ga nas w pewn? wysublimowan? otch?a?, pe?n? fantazji i wdzi?ku. Gdy instrumenty si? ??cz?, tworz? niezwyk?? mieszanin?, która subtelnie zaprasza nas do rozkoszowania si? ka?dym d?wi?kiem, ka?d? nut? Oj Tam Czumak, któr? serwuj? nam muzycy.
W Kalejdoskopie, przedostatnim utworze, ekspansywny s?owia?ski folklor unosi nas, lecz po chwili zostajemy otuleni nowoczesnym jazzem, który sprowadza nas na ziemi?.
Du?? odwag? wykazali si? muzycy z Warszawa Kyiv Express, robi?c eksperyment muzyczny na debiutanckim albumie. Po??czenie frywolnego folkloru Europy Wschodniej z ci??kim jazzem wymaga?o doskona?ego warsztatu, którego nie brak m?odemu zespo?owi
Mo?na by uzna? ten oto projekt, za prób? ponownego po??czenia Polski i Ukrainy, co jest w istocie bardzo poruszaj?ce dla mieszka?ców tych krajów, których ??czy wspólna historia.
Dystyngowana muzyka zawarta na tej p?ycie zaspokaja przeci?tnych i nieprzeci?tnych s?uchaczy, podtrzymuje dobrego ducha jazzu.

 

http://www.w-tonacji.blogspot.com/

 

 

 

Menu Portali Spo?eczno?ciowych

youtubefbtwittermyspacelastfmbc