BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:312. Error 9: Invalid character
Recenzja p?yty Huculski Blues na blogu Espresso & Jazz PDF 

Poci?g do S?owia?szczyzny

Pod koniec XIX wieku z inicjatywy Leopolda Kronenberga powsta?a linia kolejowa nr 2 ??cz?ca Warszaw? z Terespolem.

Przed?u?ona w nast?pnych latach do Brze?cia, by w roku 1873. dotrze? do Moskwy i Kijowa. W 1876. zosta?a po??czona z Drog? ?elazn? Warszawsko-Wiede?sk?. Warszawa i Kijów na zawsze mia?y sta? si? kot?em, w którym miesza? si? b?d? wp?ywy kultur Wschodu i Zachodu.

 

Z zawarto?ci? kot?a jak z espresso. Ostateczna zawarto?? zale?y od pomys?u, sk?adników, r?ki mieszaj?cej oraz przypraw. Dzisiaj na pó?misku le?y p?yta Huculski Blues m?odego zespo?u Warszawa Kiyv Express.

Skosztujemy?

Przystawki

Na pocz?tek Taniec Scytów. Radosny motyw, roztaczaj?cy doko?a siebie powietrze prosto z szóstowiecznego (p.n.e.) stepu. Mo?e to d?wi?ki tryumfu po kolejnym zwyci?stwie? Folkfolkiem, ale jednak wokó? pojawia si? nowoczesny jazz. Muzycy ogrywaj? motyw po kolei. Kulminacj? jest rewelacyjne solo „Cata” Donskoja na tr?bce, po którym fortepian Sawickiego uspokaja atmosfer?. Zacz??o si? nie?le.

Kolejn? przystawk? jest Mister F. Polonez rozbujany tak, ?e prawie si? na drodze nie mie?ci. Plus za odwag?. Je?li kto? nie ma jeszcze tematów oko?ochopinowskich po zesz?ym roku, kiedy obchodzili?my 200. rocznic? urodzin Fryderyka, warto pos?ucha?.

Si?gnijmy do kot?a g??biej, gdzie do diaska mi?cho?

Ta?ce Mokotowskie — jeden z moich ulubionych utworów na p?ycie. Metrum na pi?? i leniwa melodia. Rytm nadaje bas, zaraz wkraczaj? b?bny, po czym melodia zaczyna si? przyjemnie snu?. Donskoj na tr?bce znowu ?wietnie si? rozwija w dalszej cz??ci. Dobre!

Wycieczka na Prag?

Numerem szóstym jest Warszawa Wschodnia — pi?kne tango, w którym wyczuwalna jest nuta dekadencji w dalszym ci?gu widocznej na warszawskiej Pradze. Muzycy udowadniaj?, ?e potrafi? zagra? lirycznie. Poszczególne partie (?wietny saksofon) s? zagrane z wyczuciem, a ca?o?? jest po prostu doskona?a.

Kalejdoskop

Przedostatni utwór na p?ycie nosi tytu? Kalejdoskop i rzeczywi?cie zmienno?ci nie mo?na mu odmówi?. Chwilami a? za bardzo s?ycha? Chopina, a chwilami jeste?my bli?ej muzyki Wschodu. I tutaj tr?bka „Cata” jest na najwy?szym poziomie.

Deser

I wreszcie tytu?owy Huculski Blues… Muzycy zaprosili do wspó?pracy rapera Rastama?ka, by ten opowiedzia? w trzech zdaniach o ka?dym z muzyków. Najl?ejszy i najbardziej przyst?pny utwór na p?ycie. Od tego deseru nikt niestrawno?ci nie dostanie. Osobi?cie wol? pozosta?? cz??? materia?u.

Warszawa Kiyv Express

Prosta forma, wszechobecna Polsko?? (a raczej S?owia?ski duch) z jej jasnymi i ciemnymi stronami (jak te szare, obrzydliwe murzyska w klipie) i warsztat na wysokim poziomie sprawiaj?, ?e tej muzyki po prostu chce si? s?ucha?. Zespó? Warszawa Kiyv Express pokazuje, ?e w naszej tradycji jest du?o nieodkrytych miejsc, z których nale?y czerpa?. I czerpi? z nich pe?nymi gar?ciami oprawiaj?c zarazem w ramy nowoczesnego, momentami zaskakuj?cego dojrza?o?ci? jazzu.

Polecam z czystym sumieniem.

http://krzysztof.zajaczkowski.biz/pociag-do-slowianszczyzny/

 

 

Menu Portali Spo?eczno?ciowych

youtubefbtwittermyspacelastfmbc