BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:312. Error 9: Invalid character
Recenzja Adama Fercha PDF 

"...Analizuj?c moje osobiste do?wiadczenia w ponad 50-cio letnim propagowaniu jazzu i bior?c pod uwag? nieomal rewolucyjne nowatorstwo muzyki zespo?u Warszawa Kyiv Express, porównuj? Ich koncert z rewolucyjnym nowatorstwem pierwszych (ponad 50 lat temu !) koncertów Sekstetu Komedy.

Z tym zastrze?eniem, ?e muzyka opisywanego zespo?u polsko ukrai?skiego jest ?atwiejsza w odbiorze przez obecnych s?uchaczy ni? przed laty muzyka Krzysztofa Komedy ."

Adam Ferch

Warszawa, 26.X.2009r. 

 

Menu Portali Spo?eczno?ciowych

youtubefbtwittermyspacelastfmbc