Kostek

BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:316. Error 9: Invalid character
 Email

Na letniej scenie Z?otych Tarasów dn 26 i 27 lipca wyst?pi polsko – ukrai?ski zespó? Warszawa Kyiv Express. Grupa wyda?a swoj? pierwsz? p?yt? a dwa warszawskie wyst?py s? cz??ci? trasy promuj?cej album.

Tras? koncertow? zespó? WKE rozpocz??  na  XVI Dniach Jazzu w Görlitz 28 maja 2011, entuzjastycznie przyj?ty przez publiczno??. Teraz pragnie zaprezentowa? si? polskiej publiczno?ci.

W muzyce Warszawa Kyiv Express ?wie?o?? kompozycji przeplata si? z nowoczesnym brzmieniem i wielobarwnymi emocjami. Zespó? zrobi? furor? na ubieg?orocznym  Eddie Lang Jazz Festiwal we W?oszech.

Muzyków WKE fascynuje odkrywanie melodii wywodz?cych si? z tradycji kultury muzycznej  Europy ?rodkowej i Wschodniej. Dzi?ki bogatym  aran?acjom ich wykonanie  zachwyca ?wie?o?ci?. To nie tylko  ucieczka od stereotypowego podej?cia do muzyki ludowej, ale równie? atrakcyjna propozycja   dla poszukiwaczy oryginalno?ci.

Tych koncertów nie mo?na przegapi?!

 

Menu Portali Spo?eczno?ciowych

itunes

Kopiuj Menu Portali Spo?eczno?ciowych