biogramPiotrek

 logo ery jazzu

Kolejnym laureatem plebiscytu „ Zrób G?o?niej ”, ciekawego projektu T-Mobile Music, jest
zespó? Warszawa Kyiv Express.

Wraz z ameryka?skim trio The Holmes Brothers pojawi? si? na scenie Ery Jazzu w warszawskim Palladium 4 listopada. Koncert jest tak?e premier? debiutanckiego albumu „ Huculski Blues”.

Warszawa Kyiv Express to m?ody i jeden z najbardziej twórczych przedstawicieli modnego etno-jazzu, wspó?czesnego nurtu muzyki jazzowej, który czerpie inspiracje z przeogromnej skarbnicy muzyki ludowej. Dla stylistyki zespo?u jest to poj?cie zbyt w?skie : szukaj? inspiracji w tradycyjnej muzyce Europy ?rodkowo-Wschodniej, bawi?c si? bogactwem nastrojów, barw i brzmie?. Jazzowo - folkloryzuj?ce melodie zaskakuj? zarówno koneserów jazzu i muzyki ludowej, jak i wielbicieli tradycyjnej muzyki „ world ” i jazzowej synkopy. Ekscytuj?cej improwizacji oraz wirtuozerii gry towarzysz? emocje charakterystyczne dla tradycyjnej muzyki ludowej. Mo?e w?a?nie dlatego w muzyce Warszawa Kyiv Express ?wie?o?? kompozycji zgrabnie przeplata si? z nowoczesnym brzmieniem i wielobarwnymi emocjami. To muzyka i brzmienie, które niezwykle sugestywnie ??cz? sonorystyk? jazzu ze s?owia?skim folklorem. Nie ma tutaj szybkich, komercyjnych skojarze?, owej okropnej „ cepeliady”, ale jest doskonale zbudowane brzmienie, niez?y warsztat oraz niezwyk?a umiej?tno?? po??czenie tego co „ etniczne ” ( folklor i w pewnym sensie „ ludowy jazz ”) z emocj? i nastrojem, które przyporz?dkowano jazzowej strukturze. Dzi?ki bogatym aran?acjom ich wykonanie zachwyca ?wie?o?ci?. To nie tylko ucieczka od stereotypowego podej?cia do muzyki ludowej, ale równie? atrakcyjna propozycja  dla entuzjastów oryginalno?ci.

 

Szukanie etnicznych skojarze?, czerpanie z ludowej melodyki oraz tradycji to inspiracja godna najlepszej rekomendacji. St?d decyzja o zaproszeniu zespo?u Warszawa Kyiv Express do galowego koncertu Ery Jazzu. Wraz z ameryka?skim trio The Holmes Brothers pojawi? si? na scenie Palladium 4 listopada.

Dionizy Pi?tkowski / Era Jazzu

 

Menu Portali Spo?eczno?ciowych

youtubefbtwittermyspacelastfmbc